اطلاعیه و تذکر مهم - Translating... - دوتا2باز

Coming Soon new free tournament

اطلاعیه و تذکر مهم

3/16/2017 11:35:04 AM

در این پست می خواهیم توصیه ای بسیار مهم برای تیم های عزیز دوتا ۲ ایرانی در مورد حضور در لیگ ها و مسابقات داشته باشیم، این متن توسط تیم دوتا ۲ باز و دوتا ۲ نیوز تدارک دیده شده است. 

 

مدتی است که سایت هایی از راه می رسند و با ادعای برگزاری مسابقه و لیگ، هزینه های ورودی زیادی می گیرند. هدف ما فقط اطلاع رسانی و توصیه به تیم های عزیز است و از آن جا که دوتا ۲ ایران را بسیار ارج می نهیم سعی ما بر این است که این فضا هرچه بیشتر سالم تر باشد و هیچ کس خدایی نکرده قربانی برخی بی اطلاعی ها و اعتماد های بیهوده نباشد.

در هر جامعه ای که از افراد زیادی تشکیل شده باشد همیشه افرادی هم هستند که پایبند قانون و مقررات نیستند وبرای سود جویی به کارهای مختلفی دست می زنند.  ما هم وظیفه خود دیدیم که به تیم ها هشدار دهیم فقط در لیگ هایی که مورد تأیید افراد معتمد هستند شرکت کنند و در مسابقاتی که هیچ شناختی از آن ها نیست و برگزار کننده آن ها افراد ناشناخته ای هستند، ثبت نام نکنند. آسان ترین راه کمی پرس و جو از افراد معتمد است. پس با اندکی تأمل و تحقیق پول های خود را به دست افراد سودجو نسپارید.


HappyMan
<< قبلی بعدی >>